Pasja i…dzieciaki cz.1

W poprzedni周末zostałempoproszony,Abypoprowadzićkrótkiezajęciawprowadzającedo programowania dla grupydzieciakóww wieku 7-10点。

Wpierwpoczułemsiętrochęniepewnie。 Bo owszem,zdarzałomisięprowadzićkrótkie,wykładyczy warsztaty z technologii,któreznam,jak AngularJS,JavaScript czy Apache Solr。 Ale raczej dlakolegówikoleżanekpo fachuaniżelidzieci zpodstawówki。 请稍候。

Alemojądrugąmyśląbyło,co takiego strasznegomożesięwydarzyć,przecieżnic taknaprawdę。 Raczej nie padnie pytanie,naktórenieznałbymodpowiedzi,tym bardziej,żzajmujęsiętym od 15 lat i od ponad 10 lat zawodowo。 Żaden7-latk nie powinien mnie“zagiąć” — mamtakąnadzieję。 Motywującydla mnie由krstiana“ MacKozer” Kozerawskiego,gzzopisywałswojedoświadczenia和nauczaniu programowania w klasie swojego syna组成。 Choćsam dopiero copoznałtajniki kodowania。 Więczdałemsobiesprawę,żnie ma czegosiębać。

Idealny计划zajęć

全国性的项目计划Idealnie skrojony do moich potrzeb — zagospodarowania 2 godzin dlapoczątkujących。 物料清单Microsoft手提包Jetpack跳线,由by nawet和jzyzyku polskim共同制作。 我由zaskoczony tym jak zaawansowaneśrodowiskow ramach inicjatywy触摸Microsoft开发przygotowałzespół。 Naprawdęimponujące,IDEA wow d si的IDE,您可以在pisania kodu na 3 poziomachtrudności,z interfejsem dostosowanym dourządzeńdotykowych,jak tablety,ak akakstak,openóstókonak,开发,开发或开发者

Niemogłemjednak去użyć。 Choćposiadałfilmikiinstruktażowewjęzykupolskim,与sam kod iprzykładybyłyjużpo angielsku。 Obawiałemsię,dézieciakinieporadziłybysobie z poznawaniem nowychpojęćz dziedziny programowaniajednocześniewciążmającprzed oczami terminy wniezrozumiałymjęzyku。 Tego typu kursbyłbyodpowiedni dla pracy samodzielnej w domu,gdyżfilmikiprowadziłyzarączkę,więcmoja rolaograniczyłabysiętylko do nadzorowania pracy。

Szukałemwięcdalej,在trafiłemnastronęcode.org上的“代码小时” ,在wymyślenia上的którazainspirowałamnie do wmyaslengo programuzajęć。

Ciągdalszynastąpi… link doczęścidrugiej