编程语言

Všichnipřecichceme,AbyNašedětiumělyprogramovat(kdo nechcenemusíčístdál)

Programovánímmyslím,abyumělyalgoritmicky myslet,umělytrochuzápasits technicou azvládalypoužívatpočítačetelefony i pro autoizazaciběžnýchčinností。 一个后期的帖子,protožejakříkáznáméčesképřísloví:“ Kolikpočítačovýchjazykůznáš,tolikrátjsipočítačem。”

Ale jak je要naučit? Odškoltohleúplněčekatnemůžeme。 作者:ťou ou inéin in in ve ina ina ina ina ina ina ina in in ina ina ina。。。。。。。。 Vnejterýchměstechexistujínadřazeneckéklubymladýchtechniků,从nemusíbýtvšude。

Takženezbýváneždětiučitsám。 塔科·托穆·普伊兹特(TokuSesmůžeteinspirovat v tomto seznamu)的辩护律师协会(Pokud jstedošlikestejnémuzávěrutápete)。 Obsahuje to,co jsem s mimidětmi,kterýmjeaktuálně12 let,zaposledníchasi 5 letpostupněprošel。

Pochopitelněbudustrašněrádzajakékolivdalšítipy。 Napištemi jeprosímdokomentářů。

Co jsem hledal:

 • učebnípomůcku,která由mě— nepedagoga — trochu vedla
 • něco,kčemusidětimohou sednout i samy beze mne
 • 内科,合作伙伴

网址https://studio.code.org/courses。 Jednáse o projekt,kterýsesnažínaučitdětiprogramovat a poskytuje k tomu:

 • prostředípostavenéna blocklyprogramování,kdydětiskládajípříkazyjakojakési拼图,
 • komplexnězpracovanéposloupnostilekcí。 Tyaksahujíjaksamotnéúlohy,takrůznéaktivity spapírematužkou,vida atd。

Je točástečnělokalizovánodočeštiny,aledoporučujiponechat anglicky。 您可以通过导航来访问您的网站。

Pomocíjednoduchýchpříkazůmusídítědostat veverku koříšku。 no,CodeStudio super。 Úlohyvyužívajívšeho,合作社。 TakžeřešíteMinecraft,StarWars,Dobu ledovou等。 atd。 向机器人Karel的zábavnější致敬。 Kroměúlohtypušachovnicesevyskytujíúlohynamalování—známáželva。

Postupněse到zesložiťuje,přibývajífunkce,cykly,výukarozkladuproblému自上而下,podmínky,proměnné,atd。 Véevelmi pozvolna anenásilně。

Ale tam到nekončí。 CodeStudio在PlayLab nebo AppLab中。 要连接到IDE IDE,请通过nebo web aplikaci访问kde lzepostupněvyvinout。 Vypadá到asi takto:

可以给我说话吗? 来吧! Mohou poslat odkazkamarádům,mohou stímmachrovat na telefonu veškole。

Jednoduchéblbosti,kdymajína telefonuněco,co s sami vyrobili。 Je tamtřebaobrázekjejichškolya pokliknutíse ozvevýbucha je tam animace dinosaura。 哇。

不支持事件驱动程序,不支持事件驱动程序,不建议使用krokování程序,也可以使用用户界面。

ObrovskouvýhodouCodeStudia je,žesemůžeteregistrovat jakoučitelatímmítpřístupkmetodickýmpoznámkám,materiálůmatd。 Začítučitsvojedětije faktsnadnéastačína可以提高trochaangličtiny的水平。

从头到尾,从头到尾都是大块头JavaScript对我来说是个有趣的选择。 Tedydítěsipostupněmůžezačítzkoušetmístoklikáníipsaníkódu。

Zkoušelijsme i Kodu。 Jednáse ovýukovéprostředíod Microsoftu,kde lzedělatjednoduchéhry。 Bohužel至neklaplo。 从Mněse到líbilo,从ale naděti到bylosložitéa nejak je到nechytilo。 Možná至ještěpřijde。 从Každopádně到zkuste,从je到pěkné。

Kodu | 家

Kodu让孩子们通过一种简单的视觉编程语言在PC上创建游戏。 Kodu可用于教授创造力…

www.kodugamelab.com

Poslednízajímavýpokus sdětmije Unity。 现实中的3D视频。 Ale je到velmikomplexníIDE,kde lzevyvíjet生气了。

Velmi rychleuděláte3D“kulečník” nebo docelapěknouklasickou spacestřílečku。 Détisi pakhrajís fyzikou,modelovánímsvěta,mixovánímhudby atd。

Skriptovánísedějev C#nebo UnityScriptu,可以使用JavaScript。 从d到s的Unity API,从d到funguje的jestěrelativněkomplexní。

Navíc到hodněrozvíjídalšídovednosti。 Angličtinu,matematiku a fyziku。 KlucistráviliněkolikhodinExperimentovánmstím,kdy koulepřeskočíohrádku。 Myslím,stovkynastavováníparametrůváhy,rychlosti,gravitace adašíchparametrůfyzikálníhomodelu jimněcodalo。

纳德雷兹(https://tutor.fi.muni.cz/index.php)保留所有权利。 Některéz nichdajízabrat ičlověku,自编程序。

Zétobohaténabídkyprodětidoporučuji:

 • 机器人卡雷尔(Karel) —绝对程序,ale ekek bych,zétolépezpracované诉kurzech CodeStudio。 Nicméněčeštinamůžebýtvýhodou。
 • Robotanik(机器人技术)—军械库,机械师和工程师。 Je代表铁杆,ale kydy代表dstemvysvětlíte,je代表超级。 一个水平的dajízabrat我dospělákovi。
 • Želva—否决于CodeStudio。

Zajímavéjsou irůznématematickéhříčky,Regulárnívýrazyatd。 从Celé到márnémouchy vuživatelskémrozhraní,从ale zase je到českya velmipěkně到vede odjednoduchýchkesložitým。

Jakozajímavostuvedu,zh e od projektu导师seodštěpilydva projekty:

 • Robomise (https://robomise.cz/)—zábavéprogramováníraketkypomocíbloků。
 • Umímeprogramovat (https://www.umimeprogramovat.cz/)-začínajícíkomerčníprojekt,kterýobsahujenějakéúlohyz Tutora是我对procvičovánímatematiky,češtiny,angličtinyfaktůz dd的模仿。

Pojďmeale krobotům。 Onototižprogramováníjepěkné,ale jakmile sehýbe机器人,tak seprostěhýbe机器人。 A to jejináliga。

Začalijsmetím,Zejsme u jednohopříbuznéhonašlistaréLego RXC。 Z toho jsme postaviliprvníhorobotka azačalijsmestavět。 První机器人vypadalnějaktakhle。

Trochuproblémbyl,诉节目委员会。 致,乐高积木,达科维·迪瓦尼·罗日拉尼。 Našlijsmevynikající项目Brixcc。 十个乐高机器人游戏(lego Roboty),作者:C。Konkrétně:

 • NQC(Not Quite C)专业版乐高RXC
 • NXC(Not EXactly C)专业版乐高NXT a EV3

Lemi乐高RXC和乐高NXT在一起。 乐高玩具技术有限公司。

乐高积木游戏与乐高积木游戏v Brixcc。 Síjsme sehodněvyblbli。 Onoudělatrobota,by jelrovněa pakzabočildoprava je legrace。 dátitaknějakpřirozeněbavístavět。

乐高NXT(EV3电动汽车)不能满足您的需求,请紧紧抓住汽车。 Senzory jsou挑剔:

 • Barevnýsenzor
 • detektorsvětlostivhodnýprosledováníčáry
 • 特拉奇卡
 • 乌尔科夫·达尔科梅尔
 • 米克罗丰

Vevýsledkumůžeteudělatstovkyprojektů。 Tančíky,autíčka,robotickéruky,绘图仪等。 Hodněinspirace naleznete zde:http://www.nxtprograms.com。 Tento web obsahuje jak instrukce kestavění,达人。

Třebataktovypadá机器人sledujícíhranupomocísvětelnéhosenzoru。

StavebnicepřipomínáznámýMerkur。 Nosníkyjsoueloxovanýhliník,spojenýšroubky。 可以作为Arduino Mega的原型,是一款pochopitelně摩托车。

编程以开发Arduino IDE的新功能,并从麻省理工学院的Skratch,开发人员和开发人员那里下载代码。 存有对Pythonu的存在权,从jezzatímnezkoumal删除。

机器人的蓝牙,takmůžetepomocímBlockuposílatpříkazybezdrátově。 一个funguje。 Narozdílod Lega,对je dosti na baterky感兴趣。

您可以在Arduino上使用Obrovskouvýhodou和pochopitelně。 Takžemátek dispozicidesítkysenzorů,kteréstojípárkorun。

Kolem MakeBlocku jevelkákomunita a mrakynávodů,jak a codělat。

Ovýsledkysepodělímvnějakémdalšímčlánkua mimojinépártěhlehračekuvidítenanašemstánkuna Future Portu

布拉格未来港

欧洲中心最大的关于指数技术和趋势的未来事件,展示了它们对……的影响

www.futureportprague.com


vászajímat的Mohlo

您的第一个AI

AI内部。 Tenhle apodobnévýkřikylze dnesnajítna mnoha produktech apropagačníchmateriálechfirem aslužeb…

medium.com